ENGLISH 旧版网站
您的当前位置: 首页 > 配件专区 > 选择配件
 • 01 机体与轴套部件
 • 02 罩壳部件
 • 03 过线与张紧部件
 • 04 主轴驱动部件
 • 05 弯针驱动部件
 • 06 送料驱动部件
 • 07 送料牙、针板与压脚部件
 • 08 线辫切刀部件
 • 01 盖板关联的零部件
 • 02-1 缝线张紧和润滑装置零部件
 • 02-2 缝线张紧和针线给油关联零部件
 • 03 轴承关联的零部件
 • 04 针棒、曲轴有关的零部件
 • 05 压脚关联的零部件
 • 06 钩针摇动关联部件
 • 07 送袋机构和针板关联的零部件
 • 08 气动刀具关联的零部件
 • 09 断线检知关联的零部件
 • 01 机壳部件
 • 02 上轴部件
 • 03 针杆部件
 • 04 压脚部件
 • 05 夹线部件
 • 06 梭床 下轴部分
 • 07 送料部分
 • 08 抬牙部件
 • 09 绕线器
 • 10 机架组件
 • 01 针压杆机构
 • 02 弯针机构部件
 • 03 主轴送料机构
 • 04 机壳 剪刀润滑机构部件
 • 客服服务电话
  销售热线:13931734117
  电      话:0317-4261078
  传      真:0317-4262868
  网      址:www.qgfr.com
  邮      箱:qgfr1996@163.com
  配件专区
  您已选择的机器型号是:
  单价 / 元
  单位
  订购数量
  产品图片
   
  LFS04001
  导辊调节架
  详询
  暂无图片
  LFS04002
  导辊调节架板
  详询
  暂无图片
  LFS04003
  M12螺丝
  详询
  暂无图片
  LFS04004
  轴承盖
  详询
  暂无图片
  LFS04005
  205轴承
  详询
  暂无图片
  LFS04005A
  205轴承盖+205轴承+轴承盒
  详询
  暂无图片
  LFS04006
  导辊Ⅱ轴
  详询
  暂无图片
  LFS04007
  导辊Ⅱ套
  详询
  暂无图片
  LFS04008
  辅助轮架
  详询
  暂无图片
  LFS04009
  202轴承盖
  详询
  暂无图片
  LFS04010
  202轴承
  详询
  暂无图片
  LFS04010A
  202轴承盖+轴承 +辅助轮套轮轴
  详询
  暂无图片
  LFS04011
  辅助轮套
  详询
  暂无图片
  LFS04012
  辅助轮轴
  详询
  暂无图片
  LFS04013
  挡圈
  详询
  暂无图片
  LFS04014
  轴承盒
  详询
  暂无图片
  LFS04015
  205轴承
  详询
  暂无图片
  LFS04016
  导辊架
  详询
  暂无图片
  LFS04017
  导辊Ⅰ
  详询
  暂无图片
  LFS04018
  调速电机
  详询
  暂无图片