ENGLISH 旧版网站
您的当前位置: 首页 > 配件专区 > 选择配件
 • 01 机体与轴套部件
 • 02 罩壳部件
 • 03 过线与张紧部件
 • 04 主轴驱动部件
 • 05 弯针驱动部件
 • 06 送料驱动部件
 • 07 送料牙、针板与压脚部件
 • 08 线辫切刀部件
 • 01 盖板关联的零部件
 • 02-1 缝线张紧和润滑装置零部件
 • 02-2 缝线张紧和针线给油关联零部件
 • 03 轴承关联的零部件
 • 04 针棒、曲轴有关的零部件
 • 05 压脚关联的零部件
 • 06 钩针摇动关联部件
 • 07 送袋机构和针板关联的零部件
 • 08 气动刀具关联的零部件
 • 09 断线检知关联的零部件
 • 01 机壳部件
 • 02 上轴部件
 • 03 针杆部件
 • 04 压脚部件
 • 05 夹线部件
 • 06 梭床 下轴部分
 • 07 送料部分
 • 08 抬牙部件
 • 09 绕线器
 • 10 机架组件
 • 01 针压杆机构
 • 02 弯针机构部件
 • 03 主轴送料机构
 • 04 机壳 剪刀润滑机构部件
 • 客服服务电话
  销售热线:13931734117
  电      话:0317-4261078
  传      真:0317-4262868
  网      址:www.qgfr.com
  邮      箱:qgfr1996@163.com
  配件专区
  您已选择的机器型号是:
  单价 / 元
  单位
  订购数量
  产品图片
   
  GL103
  夹线螺母
  4
  暂无图片
  GL103
  过线螺母
  4
  暂无图片
  GP102
  过线轮
  3
  暂无图片
  GR209
  过线压板
  2
  暂无图片
  GR210
  过线轮毡圈
  0.01
  暂无图片
  GR241
  针杆档线
  4
  暂无图片
  GR256
  过线圈
  4
  暂无图片
  GR257
  过线座
  9
  暂无图片
  GR278/11
  过线器
  20
  暂无图片
  GS106
  过线器紧固螺钉
  0.8
  暂无图片
  GS121
  夹线螺钉
  4
  暂无图片
  GS122
  过线螺钉
  5
  暂无图片
  GS144
  针杆档线螺钉
  0.4
  暂无图片
  GS152
  过线螺钉紧固螺钉
  0.8
  暂无图片
  GS161
  档线簧螺钉
  0.4
  暂无图片
  GW102
  过线簧
  1
  暂无图片
  GW109
  挑线簧
  1
  暂无图片
  GW110
  档线簧
  4
  暂无图片
  GW115
  夹线簧
  1
  暂无图片
  R56
  夹线板
  4
  暂无图片