ENGLISH 旧版网站
您的当前位置: 首页 > 配件专区 > 选择配件
 • 01 机体与轴套部件
 • 02 罩壳部件
 • 03 过线与张紧部件
 • 04 主轴驱动部件
 • 05 弯针驱动部件
 • 06 送料驱动部件
 • 07 送料牙、针板与压脚部件
 • 08 线辫切刀部件
 • 01 盖板关联的零部件
 • 02-1 缝线张紧和润滑装置零部件
 • 02-2 缝线张紧和针线给油关联零部件
 • 03 轴承关联的零部件
 • 04 针棒、曲轴有关的零部件
 • 05 压脚关联的零部件
 • 06 钩针摇动关联部件
 • 07 送袋机构和针板关联的零部件
 • 08 气动刀具关联的零部件
 • 09 断线检知关联的零部件
 • 01 机壳部件
 • 02 上轴部件
 • 03 针杆部件
 • 04 压脚部件
 • 05 夹线部件
 • 06 梭床 下轴部分
 • 07 送料部分
 • 08 抬牙部件
 • 09 绕线器
 • 10 机架组件
 • 01 针压杆机构
 • 02 弯针机构部件
 • 03 主轴送料机构
 • 04 机壳 剪刀润滑机构部件
 • 客服服务电话
  销售热线:13931734117
  电      话:0317-4261078
  传      真:0317-4262868
  网      址:www.qgfr.com
  邮      箱:qgfr1996@163.com
  配件专区
  您已选择的机器型号是:
  单价 / 元
  单位
  订购数量
  产品图片
   
  GK102
  机壳后盖板
  0.01
  暂无图片
  GL110
  档线螺母
  0.2
  暂无图片
  GQ105/8
  机壳
  0.01
  暂无图片
  GQ106
  车壳
  0.01
  暂无图片
  GQ107
  底板
  0.01
  暂无图片
  GQ108
  型号牌
  0.01
  暂无图片
  GR233
  挑线侧盖板
  20
  暂无图片
  GR234
  挑线侧盖板线勾
  4
  暂无图片
  GR241
  档线
  4
  暂无图片
  GR84
  商标
  0.01
  暂无图片
  GS120
  挑线侧盖板螺钉
  0.4
  暂无图片
  GS139
  机壳螺钉
  0.01
  暂无图片
  GS144
  档线螺钉
  0.2
  暂无图片
  GX1
  商标钉
  0.01
  暂无图片
  GX105
  机壳肖
  0.01
  暂无图片
  GX106
  插线钉
  4
  暂无图片
  GX123
  线勾铆钉
  0.2
  暂无图片
  GX161
  盖板螺钉
  0.4
  暂无图片