ENGLISH 旧版网站
您的当前位置: 首页 > 配件专区 > 选择配件
 • 01 机体与轴套部件
 • 02 罩壳部件
 • 03 过线与张紧部件
 • 04 主轴驱动部件
 • 05 弯针驱动部件
 • 06 送料驱动部件
 • 07 送料牙、针板与压脚部件
 • 08 线辫切刀部件
 • 01 盖板关联的零部件
 • 02-1 缝线张紧和润滑装置零部件
 • 02-2 缝线张紧和针线给油关联零部件
 • 03 轴承关联的零部件
 • 04 针棒、曲轴有关的零部件
 • 05 压脚关联的零部件
 • 06 钩针摇动关联部件
 • 07 送袋机构和针板关联的零部件
 • 08 气动刀具关联的零部件
 • 09 断线检知关联的零部件
 • 01 机壳部件
 • 02 上轴部件
 • 03 针杆部件
 • 04 压脚部件
 • 05 夹线部件
 • 06 梭床 下轴部分
 • 07 送料部分
 • 08 抬牙部件
 • 09 绕线器
 • 10 机架组件
 • 01 针压杆机构
 • 02 弯针机构部件
 • 03 主轴送料机构
 • 04 机壳 剪刀润滑机构部件
 • 客服服务电话
  销售热线:13931734117
  电      话:0317-4261078
  传      真:0317-4262868
  网      址:www.qgfr.com
  邮      箱:qgfr1996@163.com
  配件专区
  您已选择的机器型号是:
  单价 / 元
  单位
  订购数量
  产品图片
   
  3504055
  轴位螺丝(GK35-6A)
  详询
  3505089
  下刀套(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  350714A
  压脚总成(GK35-6A)
  详询
  356001-3
  气缸座总成(GK35-6A)
  详询
  356004
  上刀(GK35-6A)
  详询
  356005
  下刀(GK35-6A)
  详询
  356006
  压板(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  356007
  上刀连杆(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  356007-M5
  剪刀连杆总成
  详询
  356008
  上刀下弹子(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  356009
  上刀上弹子(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  356011
  下刀轴(GK35-6A)
  详询
  356012
  下刀簧(GK35-6A)
  详询
  M5
  螺母(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  M7X1
  上刀弹子螺母(GK35-6A)
  详询
  暂无图片
  φ25X30
  气缸(GK35-6A)
  详询
  φ6
  直通接头(GK35-6A)
  详询